Sales-Management Yurtd dil okullarndan hangisine gideceinize karar vermek nemli bir konu olsa da daha nce karar verilmesi gereken en nemli konu lke ve ehir seimidir. Burada ama, renciye yurtdnda istedii yabanc dil eitimini en verimli ekilde almasn salamaktr. Bunun yan sra lkenin kltr ve yaam tarz ile eitimini birletiren renci devaml pratik yaparak okulda ald eitimi darda pratie dkme ans elde etmi olacaktr. Unutmamak gerekir ki, yurtdnda dil eitimi almak yabanc bir lisan anadili olan bir lkede pratik yaparak renmek gnmzde gitgide daha da nemli bir gereklilik olarak karmza kmaktadr. Bundan dolay, yurtd dil okulu seimini yaparken gvenilir ve tecrbeli bir yurtd eitim danmanl acentesinden bilgi edinmek ve kapsaml aratrma yapmak nemlilik arz etmektedir. Yurtd eitim danmannn, yurtdnda yabanc dil eitimi konusunda verecei tavsiyeler ve yllar iinde yaanan tecrbeler gz nnde bulundurulmaldr. Yurtd eitim danmanl firmas renilmek istenen dile gre en iyi hangi lkede, ve ehirde hangi okulda eitim almasnn gerekleri konusunda renciyi bilgilendirir. renciye yurtd dil okullarnn bulunduu lkeleri tm detaylar ile sunar ve kurumlar hakknda bilmek isteyecei bilgileri ve konaklama, fiyatlandrma konularnda en gncel bilgileri sunar. Burada nemli olan rencinin yurtdnda alaca dil eitiminden maksimum verimi alabilmesi iin gittii lkeyi sevmesi, bulunduu ortama kolay uyum salayabilmesi, dil okulunda ve darda pratik yapmaya almas ve sosyal hayattan kopmamas ok nemlidir. Yurtd dil okullarn iki farkl balk altnda toplayabiliriz Yurtd Zincir Dil Okullar: Yurtd dil okullarnda zincir okullar nemli bir yer tutmaktadr. Zincir okullar kendi ilerinde belirli standartlar gelitirmi, eitim ve akademik kadrolar zengin ve renciye sunduklar imknlar belirli bir seviyenin zerinde bulunmaktadr. Fakat tm bunlarn yan sra zincir okullarda iyi eitim alnacana dair kesin bir yarg olumamaldr. Eitim alnan sezon ve okula gre baz durumlarda alnan eitim maalesef denen cretin karl olmamaktadr. Eurocentres, Kaplan International Centers, Embassy CES, The European Center, LSI (Language Studies International),St Giles,EF gibi dil okullar en bilinenlerindendir. Lokal Butik Okullar: rencilere zincir okullar kadar sosyal imkn salayamayan bu okullarn bir ou eitim kalitesiyle n plana kar. zellikle akademik kadrosuna ok deer veren bu dil okullarnda eitimci sirklsyonu hi denilecek kadar azdr. Bu durum sayesinde renciler derslerine daha adapte olarak eitimlerine devam edebilirler. Ayrca zincir okullarda kabul edilemeyen standartlara bal hkmler bu tr butik okullarda daha esnek olabilmektedir. Burada bahsettiimiz kalite ve zen her butik lokal okul iin geerli deildir. te bu noktada yurtd eitim danmanl devreye girer ve yllardr tand bildii eitim kalitesine gvendii okulda rencinin en iyi dil eitimini eitim almasn salar. About the Author: 相关的主题文章: